Освітні матеріали

Teach Peace! Навчай миру! З чого розпочнемо?. Збірка статей / За загальною редакцією К. Зезюліної – Дніпро, 2022. (UA)

Посібник з розробки стратегій комунальних медичних закладів надавачів спеціалізованої медичної допомоги (UA)

Інноваційні методи роботи тренера з групою (UA)

100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19 (UA)

Теми, вимоги та моделі підвищення кваліфакації працівників медичних установ відповідно до сучасних міжнародних стандартів
(UA)

Пам’ятка головного лікаря в умовах епідемії COVID-19 (UAENG)

Теорія і практика інклюзивної освіти (UA)

Управління змінами в лікарнях в перехідний період (UAENG)

Особливості комунікації зі складними пацієнтами (RU)

Запровадження системи зворотного зв’язку в державних установах та громадських організаціях (UAENG)

Розробка багаторічних планів розвитку госпітальних округів (UAENG)

Міжмуніціпальне співробітництво в управлінні лікарнями в рамках госпітального округу (UAENG)

Ефективні комунікації та стресостійкість (UA)

Менторство для публічних інституцій (UAENG)

Робочий зошит тренінгів з комунікацій (ENG)

Робочий зошит з підтримки центрів правової допомоги (ENG)

Партиципативні процеси: планування, фасилітація і модерація заходів (UA)

Бюджет участі (ENG)

Участь громад: Досвід Східної України (ENG)

Трансформація закладів культури (UAENG)

Покращення комп’ютерних навичок лікарів та медичних сестер сімейної медицини (UA)

Промоутер здоров’я для лікарів та медичних сестер сімейної медицини (UA)

Робочий зошит до заняття “Надання допомоги при невідкладних станах" (UA)

Стратегії роботи фахівця у сенсорній кімнаті (UAENG)

Методичні рекомендації: використання комплексної Програми корекційної роботи з особами, які вчиняють домашнє насильство (UA)