Соціальні послуги

  • Ефективна оцінка потреб населення
  • Розробка стратегій у соціальному секторі
  • Запровадження мобільних послуг
  • Удосконалення системи кваліфікації працівників
  • Поліпшення умов для більш ефективного та дієвого надання муніципальних послуг
  • Зміцнення виїзних соціальних послуг